Područje Karpatske kotline stalno i periodično pokrivena vodom
pre početaka regulacije plavnih područja i formiranja mreže za odvodnjavanje

A Kárpát-medence vízborította és árvízjárta területei az ármentesítő és lecsapoló munkálatokelőtt.
A Magyar Királyi Földművelödési Ministérium Vízrajzi intézete, Budapest 1938. Izvor: www.kincseslada.hu
svetlo plavo - ređe plavljena područja; tamnije plavo - redovno plavljena područja; tamno plavo - sadašnja vodna tela


Običan klik levim testerom miša - povećanje zuma
Alt-klick za smanjenje zuma.
Klik levim tasterom i pomeranje miša - pomeranje mape
Dvostruku klik - povratak na prethodno stanje zuma